Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, BSTY đợt 2 năm 2023


Lưu ý:
Sinh viên chủ động vào link: đăng ký tham gia nhận bằng để Phòng Đào tạo & CTSV, trường ĐHNL, ĐHH chủ động các công việc tiếp theo