Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức  Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 và quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và các cá nhân, nhóm cá nhân về Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, như sau:

– Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến 17 giờ 00, ngày 30/9/2022.
– Chấm vòng sơ khảo, bán kết, chung kết: tháng 10/2022.
– Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng: tháng 11/2022.

Mẫu hồ sơ đăng ký, Thể lệ Cuộc thi và các thông tin liên quan về Cuộc thi được đăng tải trên website:

Địa chỉ nhận hồ sơ dự thi và thông tin chi tiết xin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Cuộc thi, địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà 6 tầng, Khu Hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Võ Nguyên Giáp, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3833859; Email: [email protected].

Xem chi tiết thông báo tại: 594_TB_BTC-Cuoc thi KNDMST TTH 2022