Thông báo về việc thu nộp Bảo hiểm y tế sinh viên từ 01/7/2023

game bài đổi thưởng thông báo nội dung thu bảo hiểm y tế sinh viên áp dụng từ 01/7/2023 cụ thể như sau:

1. Đối tượng làm thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT): Tất cả sinh viên đang theo học chưa đóng BHYT.

2. Mức đóng BHYT:

– Mức đóng BHYT/tháng: 4,5*1.800.000 đồng/tháng * 70% = 56.700 đồng/tháng.
– Sinh viên cuối khóa: 56.700 đồng x 7 tháng = 396.900 đồng (Thẻ hưởng từ 01/01 đến 31/07).
Sinh viên các khóa còn lại: 56.700 đồng x12 tháng = 680.400 đồng (Thẻ hưởng từ 01/01 đến 31/12).
– Lưu ý: Mức đóng BHYT/tháng có thể thay đổi theo quy định hàng năm của BHXH Việt Nam.

3. Thời gian, địa điểm nộp:

– Thời gian: 01/11 đến 30/11
– Số Tài khoản: 1022291537
– Ngân hàng: Vietcombank – CN Huế
– Tên Tài khoản: TRUONG DAI HOC NONG LAM
– Cú pháp nộp NHYT: Mã sinh viên_ Họ và tên_SĐT (Ví dụ: 20L3080022_Nguyen Van A_0123456789).

Chi tiết Thông báo vui lòng xem tại: TB 134 – Thu nộp BHYT sinh viên từ 01.07.2023