Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đợt 2

Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên  nộp học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đợt 2 như sau:

  1. Mức thu học phí

Thực hiện theo Quyết định số 651/QĐ-ĐHNL ngày 22 tháng 08  năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024.

  1. Thời gian nộp: từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023.
  2. Hướng dẫn nộp

Sinh viên Nộp học phí qua tài khoản Ngân hàng và xem hướng dẫn theo đường link: //zagrat.com/thanh-toan-hoc-phi/.

  1. Sau thời gian theo thông báo nêu trên, sinh viên không đóng học phí sẽ bị xử lý theo quy định.

Chi tiết thông báo vui lòng xem thêm tại: Thông báo Thu học phí kỳ 1.2023-2024 đợt 2