Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2023

Thực hiện Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2013 về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Nhà trường tổ chức khảo sát ý kiến người học sắp tốt nghiệp năm 2023 về đánh giá toàn khóa học.

Hình thức thực hiện: Khảo sát trực tuyến. Sinh viên truy cập vào trang quản lý giáo dục của Trường tại địa chỉ //qlgd.zagrat.com bằng tài khoản của sinh viên; vào menu Đánh giá học phần, sau đó chọn Học kỳ 2 năm học 2022-2023; chọn Phiếu đánh giá toàn khóa học, sinh viên click chọn vào ô Đánh giá.

Hướng dẫn thực hiện khảo sát cuối khóa:

//vanban.zagrat.com/index.php?nv=archives&op=view/HD-01-KS-SVSTN-2033

Lưu ý: Những thông tin, ý kiến trả lời của sinh viên luôn được bảo mật, Nhà trường chỉ sử dụng để tổng hợp kết quả.

Thời gian thực hiện: sinh viên trả lời Phiếu đánh giá toàn khóa học sau khi nộp khóa luận/báo cáo tốt nghiệp cho đến trước ngày 28/6/2023. Tất cả sinh viên phải tham gia đầy đủ.

Chi tiết thông báo xem tại: 2023 TB 137 KS cuoi khoa