Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thúy Cường

game bài đổi thưởng trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thúy Cường

Ngành: Quản lý đất đai

Đề tài: “Quản lý bền vững đất rừng khộp tại vườn Quốc gia Yok Đôn”

Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 02 năm 2023.