Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Võ Đức Nghĩa

game bài đổi thưởng trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Họ và tên: Võ Đức Nghĩa
Ngành:
Nuôi trồng thủy sản
Mã số: 9620301
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản và sản xuất giống nhân tạo cá Leo – Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) tại Bắc miền Trung Việt Nam
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Huy – game bài đổi thưởng
Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 9 năm 2022
Địa điểm:
Phòng họp số 4, game bài đổi thưởng – 
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.