Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Ngô Mậu Dũng

game bài đổi thưởng trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Họ và tên: Ngô Mậu Dũng
Ngành: Chăn nuôi
Mã số: 9620105
Đề tài: Năng suất, giá trị dinh dưỡng và sử dụng giống Ngô lai làm thức ăn cho bò thịt ở vùng gò đồi Thừa Thiên Huế
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Văn An – game bài đổi thưởng
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – game bài đổi thưởng
Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 8 năm 2022
Địa điểm: Phòng họp số 4, game bài đổi thưởng – 
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.