Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thị Phương Thảo

game bài đổi thưởng thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho:

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Phương Thảo

Đề tài: Nghiên cứu quá trình chuyển đổi sử dụng đất lâm nghiệp và ảnh hưởng đến sinh kế cộng đồng tại huyện Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngành: Lâm sinh

Mã số: 9620205

Thời gian: 8h00 ngày 02 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp số 04, Trường Đại học Nông Lâm.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.