Thông báo cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp lần V – 2024

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ (KHCN) cấp trường, khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo (KN&ĐMST) sinh viên năm 2024 sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) thông báo triển khai “Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp lần V – 2024” và các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm học 2023 -2024 như sau:

I. MỤC TIÊU CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CUỘC THI

a) Mục tiêu chung: Cuộc thi và các hoạt động liên quan được tổ chức nhằm phát huy năng lực đổi mới sáng tạo trong NCKH và tinh thần khởi nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp của sinh viên trường ĐHNL, ĐHH; Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, thái độ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (KN&ĐMST) để sáng tạo nên những sản phẩm, dịch vụ, mô hình KHCN lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội và đặc biệt có khả năng thương mại hóa; Tuyển chọn các ý tưởng có tiềm năng để tham gia các cuộc thi, sự kiện, diễn đàn về khởi nghiệp cấp Đại học Huế và cao hơn.

b) Mục tiêu cụ thể

– Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên;

– Phát triển và củng cố đội ngũ cố vấn Khởi nghiệp trong Nhà trường;

– Lựa chọn được 04 ý tưởng sáng tạo tốt nhất để trao giải thưởng và hỗ trợ kinh phí phát triển, thương mại hóa theo hình thức: “Dự án sản xuất thử nghiệm (ươm tạo các ý tưởng KN&ĐMST) cấp sinh viên năm 2024”;

– Huy động được các nguồn lực, kinh phí từ các doanh nghiệp/ nhà đầu tư để phối hợp phát triển sản phẩm; Ươm mầm, phát triển các ý tưởng tham gia các cuộc thi, diễn đàn trong toàn quốc; và

– Phát triển thương hiệu Nhà trường và quảng bá các chương trình đào tạo.

c) Đối tượng tham gia

Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là học viên)  tất cả các ngành, khóa của trường ĐHNL, ĐHH, đăng ký theo nhóm học viên (mỗi nhóm 04 – 06 học viên). Khuyến khích các nhóm mang tính đa ngành, đa lĩnh vực, thành viên tham gia thuộc nhiều Khoa, nhiều ngành và có thể là nhiều trường khác nhau.

Mỗi nhóm phải có ít nhất 01 giáo viên tham gia với vai trò người hướng dẫn khoa học hoặc Mentor. Và mỗi CBGV phụ trách giảng dạy học phần KN&ĐMST phải tham gia hướng dẫn ít nhất 01 nhóm ý tưởng.

Lưu ý: Học viên năm cuối và học viên thuộc các trường khác trong ĐHH có thể tham gia nhóm, được hưởng các chế độ như thành viên khác của nhóm nhưng không được làm trưởng nhóm (để sau cuộc thi sẽ tiếp tục ươm mầm, phát triển ý tưởng).

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, PHỐI HỢP

a) Đơn vị tổ chức: Trường ĐHNL, ĐHH.

b) Đơn vị phối hợp: Trung tâm KN&ĐMST, ĐHH.

III. LOẠI Ý TƯỞNG/ CHỦ ĐỀ DỰ THI

Các ý tưởng đảm bảo có tính mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có khả năng áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường với chủ đề chính là Chuyển đổi số – Chuyển đổi xanh, tập trung các lĩnh vực:

Lĩnh vực 1: Chế phẩm sinh học; các loại tinh dầu, dược liệu; các sản phẩm tự nhiên nhằm phòng trừ bệnh cây trồng – vật nuôi, tăng năng suất, cải thiện dinh dưỡng, nâng cao chất lượng sản phẩm…,

Lĩnh vực 2: Cơ khí – tự động hóa; ứng dụng công nghệ trong sản xuất Nông Lâm Ngư nghiệp,

Lĩnh vực 3: Chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm,

Lĩnh vực 4: Mô hình kinh tế, sản xuất thân thiện với môi trường, tăng trưởng xanh, và

Lĩnh vực 5: Chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp.

Nếu có các ý tưởng khác ngoài 5 chủ đề này tham gia có hiệu quả tốt thì BTC vẫn chấp nhận để tham gia cuộc thi.

VI. KẾ HOẠCH CUỘC THI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

IV.1. Đăng ký dự thi

Các Khoa, phòng ĐT&CTSV, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên để đăng ký và nộp các biểu mẫu liên quan gồm: (1) Phiếu đăng ký và thuyết minh (mẫu HUAF-KN1), (2) File trình bày (mẫu HUAF – KN2).

Hình thức: Nộp online qua email: [email protected] . Tiêu đề email theo cấu trúc: [KHOI NGHIEP 2024] – Mã số học viên (của trưởng nhóm).

VD: [KHOI NGHIEP 2024] – 23L1011001

Thời gian đăng ký: trước 17h ngày 31/01/2024.

IV.2. Vòng 1: Sơ khảo tại các Khoa chuyên môn

– Thời gian: Ngày 01/ 02 – 01/ 03/2024;

– Đơn vị tổ chức: Các tiểu ban và Hội đồng giám khảo cấp Khoa chuyên môn;

– Hình thức thi: Sau khi các nhóm gửi đề xuất ý tưởng, Ban tổ chức (BTC) sẽ tiến hành phân loại các nhóm ý tưởng để thành lập Hội đồng sơ tuyển cấp Khoa. Các nhóm dự thi sẽ được trình bày tại Hội đồng giám khảo cấp Khoa trong thời gian 8 – 10 phút, trả lời câu hỏi Hội đồng tối đa 05 phút. Mỗi Hội đồng cấp Khoa sẽ chọn tối đa 03 ý tưởng tốt nhất để tham gia vòng chung kết cấp trường.

IV.3. Tập huấn hoàn thiện ý tưởng

– Thời gian: Ngày 01 – 20/3/2024;

– Đơn vị tổ chức: Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện;

Các nhóm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được tham gia các buổi tập huấn hoàn thiện ý tưởng, kỹ năng thuyết trình và các hội nghị, hội thảo chuyên đề liên quan KN&ĐMST.

IV.4. Vòng 2: Vòng Chung kết cấp trường và trao giải

– Thời gian: Ngày 01 – 15/4/2024;

– Đơn vị tổ chức: BTC cuộc thi cấp trường;

– Hình thức thi: Các nhóm dự thi sẽ được trình bày tại Hội đồng giám khảo cấp Trường trong thời gian 10 phút, trả lời câu hỏi Hội đồng tối đa 05 phút. Hội đồng giám khảo sẽ chọn tối đa 04 ý tưởng tốt nhất để trao giải (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba).

IV.5. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp sinh viên 2024

– Thời gian: Tháng 5 – 12/2024;

– Đơn vị tổ chức: Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện;

04 nhóm ý tưởng đạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ tiếp tục được hỗ trợ kinh phí thực hiện “Dự án sản xuất thử nghiệm (Ươm tạo các ý tưởng KN&ĐMST) cấp sinh viên năm 2024” để hoàn thiện sản phẩm, mô hình.

V. GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng gồm:

+ Giải thưởng cấp Khoa: Giấy chứng nhận TOP 3 ý tưởng được lựa chọn cấp Khoa, tiền thưởng 200.000 đồng/ ý tưởng được lựa chọn.

+ Giải thưởng cấp Trường:

– 01 giải Nhất: Giấy khen của BTC, tiền thưởng trị giá 3.000.000đ;

– 01 giải Nhì: Giấy khen của BTC, tiền thưởng trị giá 1.000.000đ;.

– 02 giải Ba: Giấy khen của BTC, tiền thưởng trị giá 500.000đ;

Các nhóm đạt giải sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện “Dự án sản xuất thử nghiệm cấp sinh viên năm 2024” từ 10-15 triệu đồng. Và nếu dự án nghiệm thu đạt từ loại Tốt trở lên sẽ tiếp tục được ưu tiên xét chọn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2025. Ngoài ra, nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí để các nhóm tham dự các cuộc thi cấp cao hơn.

Tất cả các thành viên, nhóm ý tưởng tham gia đều nhận được Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi của BTC. Ngoài ra, BTC sẽ trao thêm 01 giải cho nhóm ý tưởng được quan tâm nhất thông qua lượt tương tác qua các phương tiện truyền thông (website, mạng xã hội…) trị giá 500.000 đồng.

VI. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị

phối hợp

Thời gian Ghi chú
1 Tập huấn và phát động cuộc thi ” Ý tưởng khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp lần V -2024″ Phòng KH,HTQT&TTTV ĐTN – HSV 16/12/2023 Giới thiệu và tập huấn cách hoàn thiện biểu mẫu đăng ký tham dự cuộc thi.
2 Thông báo và nhận hồ sơ dự thi Phòng KH,HTQT&TTTV Các Khoa, Phòng ĐT&CSTV, ĐTN – HSV 12/2023 – 01/2024 Các nhóm gửi ý tưởng, biểu mẫu qua email [email protected]BTC sẽ tiến hành phân loại và thành lập các Hội đồng giám khảo cấp Khoa.
3 Vòng Sơ khảo tại các Khoa chuyên môn Các Tiểu ban chuyên môn ở các Khoa BTC 01 – 02/2024 Các tiểu ban gửi danh sách các nhóm ý tưởng vượt qua vòng Sơ loại cấp Khoa về cho BTC.
4 Tập huấn hoàn thiện ý tưởng Phòng KH,HTQT&TTTV BTC 01 – 20/03/2024 Các nhóm ý tưởng sẽ được các chuyên gia tập huấn hoàn thiện ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh (BMC)….
5 Vòng Chung kết và trao giải BTC Các đơn vị 01 – 15/4/2024 BTC sẽ trao 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba và 01 Giải được yêu thích qua bình chọn MXH.
6 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp sinh viên năm 2024 Phòng KH,HTQT&TTTV Các Khoa 5-12/2024 04 nhóm ý tưởng đạt giải sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh theo góp ý của Hội đồng giám khảo Vòng chung kết để triển khai Dự án

 

Mẫu Thuyết trình dự án tham gia: HUAF-KN2_Thuyết-trình-ý-tưởng

Phiếu đăng ký tham gia và thuyết minh Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ V – 2024: HUAF-KN1_Phiếu đăng ký và thuyết minh ý tưởng