Seminar chuyên đề Khoa học cây trồng giữa Khoa nông học và các nhà khoa học đến từ các trường đại ở ở Ấn Độ

Ngày 29/11/2023, tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Seminar với chuyên đề Khoa học cây trồng.

Tham gia Seminar có các CB, GV đến từ Khoa Nông học, trường ĐHNL cùng các nhà khoa học đến từ các trường Đại học MPKV, Rahuri, Maharashtra; trường Đại học Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, M.P; trường Đại học Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth Dapoli, Maharashtra, Ấn Độ.

Tại buổi seminar, các nhà khoa học đã được lắng nghe các bài trình bày của các CB GV khoa Nông học và 2 bài trình bày đến từ các chuyên gia Ấn Độ: BIOLOGICAL CONTROL Phytophthora capsici ON BLACK PEPPER BY ANTAGONISTIC BACTERIA Pseudomonas putida IN VIETNAM, Genetic enhancement of grain iron and zinc content in pearl millet, Genetic enhancement of grain iron and zinc content in pearl millet…

Qua buổi này, các nhà khoa học có cơ hội trao đổi và chia sẻ những thông tin hữu ích cho các nghiên cứu, kỹ thuật cải tiến trong chuyên đề Khoa học cây trồng.

Một số hình ảnh tại Seminar: