Ngày hội hiến máu lần thứ 1 năm 2019

Sáng này (18.11.2019), Đoàn TN trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) phối hợp cùng công ty Hải Phong đã tổ chức ngày hội hiến máu lần thứ 1 năm 2019.

Một số hình ảnh phản ánh hoạt động: