Đề xuất 18 ứng dụng game bài đổi thưởng trò chơi

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN (TÍN CHỈ) HỌC KỲ HIỆN TẠI
Các file của kỳ trước

Các file của kỳ hè

Chọn nhóm tương ứng để tải file về.

Tổng số file hiện có: 761


Thời gian cập nhật: 22/12/2023
Ghi chú:
* Mỗi file danh sách gồm 3 sheets BangGhiDiem: Chứa bảng ghi điểm; BangDiemDanh: chứa bảng điểm danh; TheoDoiGiangDay: Chứa sổ theo dõi giảng dạy và học tập.
* Tại Sheet BangGhiDiem, Giảng viên nhập điểm vào các cột Điểm bộ phận (1) (2) thì tại cột điểm quy đổi bằng số và bằng chữ sẽ tự động tính điểm.
* Riêng các môn học Ngoại ngữ không chuyên thì tỉ lệ cho từng điểm bộ phận do Trường Đại học Ngoại ngữ quy định.


Được phát triển bởi: Đặng Văn Vinh - Email: dvvinh1983@gmail.com