Đề xuất 18 ứng dụng game bài đổi thưởng trò chơi

Thời gian
Ngày
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người chủ trì
Thứ Bảy,
30-12-2023:
Thứ Bảy, 30-12-2023 07:30

Giải Thể thao tổng hợp Ban điều hành Câu Lạc bộ Đội nhóm năm học 2023-2024

- Đại biểu mời;

- Ban Tổ chức;

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường;

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường;

- Ban điều hành Câu Lạc bộ Đội nhóm.

Khu Liên hiệp thể thao game bài đổi thưởng

Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Sinh viên
Thứ Bảy, 30-12-2023 15:00

Chương trình chuyển giao Ban điều hành Câu lạc bộ Đội nhóm trong toàn Trường

- Đại biểu mời;

- Ban Tổ chức;

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường;

- Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường;

- Ban điều hành Câu Lạc bộ Đội nhóm.

Nhà Đa chức năng

Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Sinh viên
Chủ Nhật,
31-12-2023:
Chủ Nhật, 31-12-2023 Không có lịch công tác
Thứ Hai,
01-01-2024:
Thứ Hai, 01-01-2024 07:00

Nghỉ Tết Dương lịch 2024

Thứ Ba,
02-01-2024:
Thứ Ba, 02-01-2024 08:00

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 của game bài đổi thưởng .
Hội đồng 5: Đề tài: "Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đa dạng di truyền cây Chò đen (Parashorea stellata Kurz.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế"

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm đề tài dự tuyển;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Trần Thanh Đức
Thứ Ba, 02-01-2024 09:30

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 của game bài đổi thưởng .

Hội đồng 8: Đề tài: "Ứng dụng mô hình máy học thông minh để xây dựng bản đồ chất lượng đất phục vụ quy hoạch một số cây trồng chủ lực tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình"

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm đề tài dự tuyển;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Trần Thanh Đức
Thứ Ba, 02-01-2024 14:00

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 của game bài đổi thưởng .
Hội đồng 1: Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ lá keo dậu Leucaena leucocephala  trong khẩu phần ăn của dê thịt đến tỷ lệ tiêu hóa, sinh trưởng và phẩm chất thịt của dê

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm đề tài dự tuyển;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Nguyễn Hữu Văn
Thứ Ba, 02-01-2024 15:30

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 của game bài đổi thưởng .

Hội đồng 6: Đề tài: Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có tác dụng kháng vi sinh vật từ một số loài thực vật thuộc chi Jatropha (Euphorbiaceae) ở Việt Nam, định hướng tạo màng bảo quản quả Na sau thu hoạch

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm đề tài dự tuyển;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Nguyễn Hữu Văn
Thứ Tư,
03-01-2024:
Thứ Tư, 03-01-2024 08:00

Họp chỉ đạo và điều hành thi kết thúc học phần Học kỳ 1 năm học 2023-2024

- Đại diện Ban Giám hiệu (Thầy Nguyễn Hữu Văn);

- Ban chỉ đạo thi (Theo Quyết định 1046/QĐ-ĐHNL ngày 27/12/2023);

- Đại diện lãnh đạo các Khoa;

- Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC.

Phòng họp số 03

Phó Hiệu trưởng - Nguyễn Hữu Văn
Thứ Tư, 03-01-2024 08:00

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức: Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát động phong trào thi đua năm 2024 và tuyên dương, khen thưởng cơ quan, doanh nghiệp.

* game bài đổi thưởng - Trưởng khối thi đua các cơ quan Đào tạo 1 năm 2023: PGS.TS. Trần Thanh Đức - Hiệu trưởng.

Hội trường tầng 3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

(Số 16 Lê Lợi - TP Huế)

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ Tư, 03-01-2024 14:00

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 của game bài đổi thưởng .
Hội đồng 2: Đề tài: Nghiên cứu sự chuyển dịch sinh kế nghề cá đối với các hộ khai thác thuỷ sản tại vùng ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm đề tài dự tuyển;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Lê Đình Phùng
Thứ Tư, 03-01-2024 15:00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 4/2023 

Thành viên Hội đồng tuyển sinh sau đại học theo Quyết định số  ngày 30/01/2023 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư, 03-01-2024 15:30

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 của game bài đổi thưởng .

Hội đồng 4: Đề tài: Nghiên cứu phân lập, định danh và xác định mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh trên cá biển nuôi lồng tại Thừa Thiên Huế

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm đề tài dự tuyển;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Lê Đình Phùng
Thứ Năm,
04-01-2024:
Thứ Năm, 04-01-2024 07:30

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 của game bài đổi thưởng .

Hội đồng 7: Đề tài: Đánh giá tiềm năng hoạt tính sinh học và khả năng ứng dụng trong thực phẩm của mầm lúa mạch, nếp ngự Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi và nếp than A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm đề tài dự tuyển;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Lê Đình Phùng
Thứ Năm, 04-01-2024 09:00

Họp triển khai hoạt động Chương trình VLIR-IUC 

Ban Điều hành Chương trình VLIR-IUC theo Quyết định số  ngày 28/12/2022 của Giám đốc Đại học Huế

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế
Thứ Năm, 04-01-2024 09:30

Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024 của game bài đổi thưởng .

Hội đồng 3: Đề tài: Nghiên cứu phản ứng của các giống đậu tương khi cấy chủng Rhizobial (Rhizobial Inoculation) đến khả năng cố định đạm và quản lý phân đạm trên đất cát biển miền Trung

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm đề tài dự tuyển;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Chủ tịch Hội đông trường, Chủ tịch Hội đồng - Trần Đăng Hòa
Thứ Năm, 04-01-2024 14:00

Họp Ban tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

- Ban tổ chức theo Quyết định số 1074/QĐ-ĐHNL ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Hiệu trưởng, Trưởng ban - Trần Thanh Đức
Thứ Sáu,
05-01-2024:
Thứ Sáu, 05-01-2024 08:30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Đại học Huế
Thứ Bảy,
06-01-2024:
Thứ Bảy, 06-01-2024 15:00

Lễ Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; vinh danh sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm 2023

- Đại biểu (Có giấy mời riêng);
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường thành viên; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn các khoa và phân hiệu thuộc ĐHH;
- Toàn thể Sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Đại học Huế;
- Sinh viên có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi Quốc gia, Quốc tế(Có danh sách kèm theo).

Hội trường Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế
Chủ Nhật,
07-01-2024:
Chủ Nhật, 07-01-2024 Không có lịch công tác
Cập nhật lúc 16:05 2023-12-31