Khoa Chăn nuôi Thú y đào tạo ngành Chăn nuôi bằng tiếng Anh trình độ Thạc sĩ

Trong xu thế tăng tính quốc tế hoá đối với các chương trình đào tạo và nhằm thu hút học viên người nước ngoài vào Việt Nam học tập. Trong thời gian vừa qua, được sự đồng ý của Trường Đại học Nông Lâm và Đại học Huế, Khoa Chăn nuôi Thú y đã xúc tiến xây dựng Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Chăn nuôi trình độ Thạc sĩ. Sau một thời gian chuẩn bị, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng thẩm định, ngày 21 tháng 7 năm 2021, Giám đốc Đại học Huế đã có Quyết định só 1019/QĐ-ĐHH phê duyệt Đề án chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngành Chăn nuôi trình độ thạc sĩ.

Trong thời gian tới, Khoa Chăn nuôi Thú y sẽ xây dựng các phương án tuyển sinh để hiện thực hoá Chương trình đào tạo. Đây cũng là cơ hội để các học viên người nước ngoài có nguyện vọng đến Việt Nam để học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực Chăn nuôi.

Như vậy, hiện nay Khoa Chăn nuôi Thú y, game bài đổi thưởng có các Chương trình đào tạo sau đại học, gồm:

  • Chương trình đào tạo Thạc sĩ: Chăn nuôi (Tiếng Việt và Tiếng Anh); Thú y (Tiếng Việt)
  • Chương trình đào tạo Tiến sĩ: Chăn nuôi (Tiếng Việt và Tiếng Anh); Thú y (Tiếng Việt)

Chương trình Tiến sĩ ngành Chăn nuôi của Khoa được Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép tham gia đào tạo theo Đề án 89 của Chính phủ (QĐ 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021)