Khai mạc chương trình trao đổi nghiên cứu sinh đến từ Trường Đại học Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, (M.P.), Ấn Độ

Sáng ngày 01/11/2023, 09 nghiên cứu sinh đến từ trường Đại học Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, (M.P.), Ấn Độ đã đến tham gia chương trình trao đổi tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH).

Tiếp đoàn, có TS. Phạm Hữu Tỵ – Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện cùng các thầy cô trực tiếp tham gia hướng dẫn cho đoàn.

Khai mạc chương trình trao đổi nghiên cứu sinh

Tại buổi làm việc, các nghiên cứu sinh đã được nghe giới thiệu sơ lược về trường ĐHNL, ĐHH; các nghiên cứu sinh cũng đã giới thiệu về trường Đại học Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, (M.P.) và báo cáo tóm tắt về đề tài nhóm đang nghiên cứu.

Chụp ảnh lưu niệm

Đoàn sẽ có 4 tuần (từ 1 – 28/11/2023) tham gia trao đổi về các chuyên đề liên quan đến công nghệ thông minh cho nông nghiệp hiện đại. Các chuyên đề nghiên cứu bao gôm: phương pháp thí nghiệm và thống kê; di truyền và nhân giống thực vật; kỹ thuật sản xuất nấm; nghiên cứu sinh lý tế bào về khả năng chịu mặn ở cây poaceae; nhân giống in-vitro; sản xuất phân bón sinh học; phân tích chuỗi giá trị nông nghiệp; phân loại và giám sát cây trồng, giám sát hạn hán; đánh giá thích hợp đất đai bằng gis và đa tiêu chí; ứng dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp; mô hình xói mòn đất. Bên cạnh đó các nghiên cứu sinh còn tham gia trao đổi với các cán bộ và sinh viên trường ĐHNL, ĐHH, tham quan các mô hình nông nghiệp ở Việt Nam, và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Hoạt động nghiên cứu
Hoạt động trải nghiệm