Hội nghị tổng kết thi đua khối các cơ quan Đào tạo I năm 2023

Chiều 06/12/2023, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết thi đua Khối các cơ quan Đào tạo 1 năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng trường ĐHNL, Trưởng Khối thi đua Đào tạo I năm 2023 và PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược, Phó trưởng khối thi đua Đào tạo I.

Tham dự Hội nghị, về phía Ban thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH) có ông Đoàn Trọng Minh – Phó trưởng Ban.

Về phía nhà trường có sự tham dự của PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Trưởng khối thi đua Đào tạo I; PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng; ThS. Dương Văn Thành – Trưởng phòng TC,HC&CSVC, Chủ tịch Công đoàn trường.

Toàn cảnh Hội nghị
Chủ trì Hội nghị

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và các chuyên viên trực tiếp đảm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua: Trường ĐH Y Dược, trường ĐH Kinh tế, trường ĐH Ngoại ngữ, trường ĐH Sư phạm, trường ĐH Khoa học, trường ĐH Luật, trường ĐH Nghệ thuật, học viện Âm nhạc Huế, trường ĐH Phú Xuân.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐHNL, Trưởng khối thi đua Đào tạo I
Ông Đoàn Trọng Minh – Phó trưởng Ban thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
ThS. Dương Văn Thành – Trưởng phòng TC,HC&CSVC, Chủ tịch Công đoàn trường ĐHNL đọc Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khối các cơ quan Đào tạo I năm 2023

Hội nghị đã được lắng nghe Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khối các cơ quan Đào tạo I năm 2023 trên cơ sở nội dung ký kết giao ước thi đua ngày 16/02/2023 với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Khối như sau:

– Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 38/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI.

– Thực hiện tốt các chương trình trọng điểm: Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch – dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa xã hội, thể dục thể thao, xây dựng cơ quan văn hóa và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

– Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở trong trường học.

– Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đơn vị an ninh, an toàn; phát động toàn thể VC, NLĐ và người học nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động xem xét giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, VC, NLĐ và người học theo thẩm quyền, hạn chế tối đa việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giải quyết đơn thư lên cấp trên, không để xảy ra điểm nóng trong khiếu kiện.

– Xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị – xã hội trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

– Tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị.

Bên cạnh đó còn nêu cao kết quả thực hiện công tác nổi bật của các thành viên trong khối cơ quan Đào tạo I.

Sau khi nghe và thống nhất nội dung Báo cáo tổng kết thi đua Khối và Bảng tự chấm điểm thi đua của các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua các cơ quan Đào tạo I năm 2023. , các đại biểu tại Hội nghị đã trao đổi, thảo luận  và tiến hành bình xét xếp hạng thi đua năm 2023, đề xuất các đơn vị nhận cờ thi đua năm 2023.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Trưởng khối và Phó trưởng Khối thi đua các cơ quan Đào tạo I năm 2024 là trường ĐH Y Dược và trường ĐH Ngoại ngữ, tiếp đó là trao cờ luân lưu cho đại diện trường ĐH Y Dược – Đơn vị trưởng khối năm 2024.

Trao cờ luân lưu cho đại diện trường ĐH Y Dược – Đơn vị trưởng khối năm 2024