Cuộc thi Ý tưởng quản lý rác thải nhựa SWAP 2023

Cuộc thi Ý tưởng quản lý rác thải nhự SWAP 2023 thuộc khuôn khổ Dự án SWAP.

Dự án SWAP là Dự án “Quản lý Rác thải rắn Bền vững” do Chương trình Erasmus+ thuộc Liên minh Châu Âu tài trợ trong thời gian từ năm 2022 đến 2024. Mục tiêu chung của dự án là đóng góp và hỗ trợ xây dựng năng lực ở cấp đại học trong lĩnh vực quản lý rác thải rắn nhằm cung cấp các sản phẩm giáo giáo dục chất lượng cao và hỗ trợ tập huấn dành cho các nhóm dễ bị tổn thương là những người làm việc không chính thống trong lĩnh vực này. Trong khuôn khổ dự án, cuộc thi “Ý tưởng quản lý rác thải nhựa” dành cho các em sinh viên bậc đại học là một trong những hoạt động của dự án  nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường.

Quy định và Hướng dẫn cuộc thi Ý tưởng quản lý rác thải nhựa SWAP 2023

 1. Ứng viên phải đăng clip VDO (chỉ bằng tiếng Anh) về “Ý tưởng sáng tạo cho rác thải nhựa
 2. Video có thời lượng 3-5 phút và được đưa lên YouTube ở chế độ công khai.
 3. Ứng viên phải gửi liên kết VDO thông qua Google Biểu mẫu.
 4. Thời gian nhận bài dự thi VDO từ 01/11/2023 đến trước 24h00 ngày 30/11/2023.
 5. Kết quả sơ bộ của cuộc thi SWAP 2023 sẽ được công bố và mở để bình chọn công khai trên trang Facebook ngày 12/12/2023.
 6. Kết quả chung cuộc cuộc thi SWAP 2023 sẽ được công bố trên trang Facebook: SWAP vào ngày 30/12/2023.
 7. Người chiến thắng sẽ tham gia vòng chung kết cuộc thi quốc tế vào ngày 9 tháng 1 năm 2024 tại Chiang Mai, Thái Lan (hình thức online)

Làm thế nào để tham gia?

 1. Mỗi nhóm cần nộp hồ sơ qua Google Form (link //forms.gle/d73T2RL5qjPBMimM9), trong đó có tên nhóm và đầy đủ tên của tất cả các thành viên trong nhóm
 2. Viết và giải thích ý tưởng chính về Quản lý chất thải nhựa với tối đa 250 từ
 3. Tải lên liên kết YouTube của VDO của bạn trên Biểu mẫu Google
 4. Gửi bài dự thi

Thể lệ nộp clip VDO tham dự cuộc thi SWAP 2023

 1. Mỗi nhóm ứng viên được phép nộp tối đa một clip VDO.
 2. Clip VDO đã nộp phải là tác phẩm gốc của người nộp đơn, do chính họ chụp, không có bất kỳ hành vi xâm phạm quyền của người khác, bao gồm vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức nào. Ngoài ra, nó không được vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức. Ứng viên phải có khả năng cung cấp bằng chứng nếu cuộc thi SWAP 2023 yêu cầu.
 3. Clip VDO gửi đến cuộc thi không được nhận giải thưởng nào từ bất kỳ cuộc thi/chương trình khác. Clip VDO được gửi không được có bất kỳ nghĩa vụ bản quyền nào với bất kỳ đơn vị/cá nhân nào. Dự án SWAP sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khiếu nại vi phạm bản quyền của người sáng tạo ban đầu hoặc các bên liên kết. Người nộp đơn và chủ sở hữu clip VDO sẽ tự chịu trách nhiệm trong những trường hợp như vậy.
 4. Dự án SWAP có quyền sử dụng tất cả các clip VDO đã gửi để quảng bá dự án thông qua các kênh truyền thông, bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng trực tuyến, trang web, triển lãm và báo in tài liệu, không cần thông báo trước cho chủ sở hữu clip VDO và không có bất kỳ khoản thanh toán tiền bản quyền nào cho VDO chủ sở hữu clip.
 5. Tiêu chí đánh giá bao gồm tuân thủ chủ đề cụ thể, tính sáng tạo, tính thực tiễn, thu hút và trình bày. Quyết định của hội đồng giám khảo là quyết định cuối cùng và người tham gia không có quyền tranh chấp các quyết định.
 6. Dự án SWAP có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện cũng như các giải thưởng mà không cần thông báo trước.
 7. Người tham gia có trách nhiệm đọc và hiểu đầy đủ các quy tắc và điều kiện của dự án. Nếu phát hiện clip VDO đã gửi không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào ở trên,

Người tham gia không có quyền khiếu nại việc không tuân thủ do sự hiểu biết không đầy đủ về các quy tắc. Trong những trường hợp như vậy, dự án SWAP có thẩm quyền loại người tham gia, thu hồi bất kỳ giải thưởng và phần thưởng nào.

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chuẩn Nặng Điểm
0 1 2 3 4
Sự liên quan và sáng tạo 30% Ý tưởng này không đáp ứng được mục tiêu của chiến dịch. Ý tưởng đáp ứng mục tiêu của chiến dịch nhưng không chứa hoặc ít sáng tạo. Ý tưởng đáp ứng mục tiêu của chiến dịch và chứa đựng sự sáng tạo với một số lỗi lý thuyết lớn. Ý tưởng đáp ứng mục tiêu của chiến dịch và chứa đựng sự sáng tạo với những lỗi lý thuyết nhỏ. Ý tưởng đáp ứng mục tiêu của chiến dịch thể hiện sự mới lạ của nó mà không có lỗi lý thuyết.
Thực tiễn 30% Ý tưởng này không khả thi. Phần lớn ý tưởng chứa các biện pháp không thực tế. Ý tưởng chứa số lượng hỗn hợp các biện pháp thực tế và không thực tế. Ý tưởng này khả thi nhưng có mức độ sẵn sàng thực hiện thấp. Ý tưởng này là khả thi và có mức độ sẵn sàng cao để thực hiện.
Trình bày và hấp dẫn 25% Bài thuyết trình kém hấp dẫn, và thông tin không dễ hiểu.  Cách trình bày kém hấp dẫn hơn, nhưng thông tin khá dễ hiểu. Bài thuyết trình kém hấp dẫn, nhưng thông tin rõ ràng và súc tích. Bài thuyết trình hấp dẫn, nhưng thông tin không rõ ràng. Bài thuyết trình hấp dẫn, và thông tin rõ ràng và súc tích.
Phổ biến và thu hút công chúng 15% Phụ thuộc vào số lượt thích từ nền tảng Facebook.