Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT

Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT, cụ thể như sau:

Thí sinh click vào link:  để tra cứu điểm chuẩn và kết quả sơ tuyển.

Lưu ý:
– Thí sinh nhập CCCD/CMND để tra cứu kết quả sơ tuyển. Nếu thí sinh trúng sơ tuyển vào 01 ngành bất kỳ thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng sơ tuyển của thí sinh, ngược lại, hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.